MAREV Hakkında

MAREV Hakkında

 

İstanbul’da yaşayan Mardinliler, doğdukları topraklara hizmet etmek amacıyla bir araya gelebilmek için uzun yıllar çaba sarf etmişlerdir. Sonunda bu isteklere cevap verebilecek nitelikte bir kuruluş olmak üzere, Mardinli Müslüman ve Süryanilerden oluşan 130 kurucu, Kurucu Başkan Sayın Bedii Ensari’nin etrafında toplanarak 1990 yılında MAREV Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nı kurmuşlardır.

MAREV, vakıf senedinin başlangıç kısmında da belirtildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve hukukun üstünlüğüne yürekten inanmış kişiler tarafından kurulmuştur. Kurucular, insanların en fazla gereksinme duydukları sosyal ve kültürel alanlarda karşılıksız hizmet, toplumda yardımlaşma ve dayanışma gibi üstün ilkeleri benimsemişlerdir. MAREV’in öncelikli faaliyet alanları eğitime destek, hemşehriler arasında dayanışma ile Mardin’e sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda katkı sağlamaktır.

MAREV, kuruluşundan bu güne kadarki sürede nitelik ve nicelik olarak yükselen bir vakıf olmaya başarmıştır. Bu yükselişini, hiç şüphe yok ki görev yapan başkan ve yürütme kurullarına, yönetmenler kuruluna, komitelerine ve hiçbir zaman yardımlaşmayı esirgemeyen mensuplarına borçludur. Kuruluşundan bugüne kadar, vakıf hizmetkarları olarak adlandırılan başkanlar sırasıyla; merhum Sn. Bedii Ensari, merhum Sn. Fikret Öztekin, merhum Sn. Yakup Tahincioğlu, Sn. Münir Çağlar, merhum Sn. İbrahim Özlen ve Sn. Fehmi Tahincioğlu’dur. Halihazırda genel başkanlık görevini Av. Haluk Eldem sürdürmektedir.

MAREV, İstanbul Ataşehir’deki Genel Merkezinin yanında Ankara, İstanbul Bakırköy ve Mardin’de olmak üzere üç şubesi ile faaliyet göstermektedir.

MAREV, bir yandan Mardin dışında yaşayan Mardinliler arasında tanışma, dayanışma ve asırlar öncesine dayanan kadim Mardinlilik kültürünün kaybolmamasına gayret ederken özellikle imkansızlıklar nedeniyle yüksek tahsil imkanı kısıtlı gençlere burs ve ayni yardım gibi katkılarla destek olmakta, diğer sosyal alanlarda da aynı gibi ulvi duygularla faaliyetlerini sürdürmektedir. Din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeksizin ve tüm siyasi görüşlere eşit mesafede duran MAREV tüzel kişiliği, yıllar yılı sözünü ettiğimiz bu ilkeler doğrultusunda, birlik ve beraberlik içinde Mardinlilere yoğun hizmet vermektedir. Gelişen şartlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 2003 yılında mevcut faaliyet alanlarının yanında Mardin’i Türkiye ve dünyaya tanıtmaya, turizme destek, kültürel ve tarihi mirasların korunmasına ve özellikle restorasyon çalışmalarına katkı gibi konular da vakıf senedine eklenerek söz konusu alanlarda zaten sürdürülen çalışmalara hukuki altyapı sağlanmıştır.

Kuruluşundan bugüne gerek genel merkez gerekse şubeler eliyle binlerce yüksek okul öğrencisine burs imkanı sağlayan vakfımız, her yıl düzenli olarak hem Mardin’de hem de İstanbul’daki ihtiyaç sahibi hemşehrilerine erzak yardımını gelenekselleştirmiştir. Mardin’in tüm ilçelerinde öğrencilere giysi, öğrenim araç gereçleri yardımında bulunan MAREV pek çok okulun tadilat ve tamiratlarına da destek olmaktadır. Bugüne kadar kendi adını taşıyan bir ilköğretim okulunu Mardin Derik ilçesine kazandıran vakfımızın, uzun dönem hedefleri arasında Mardin’in tüm ilçelerinde MAREV adını taşıyan bir okul yaptırmak da vardır.

Bu geniş yelpazedeki amaçlar doğrultusunda üyelerimiz ve gönüllülerimiz maddi-manevi desteklerini MAREV’den esirgememişlerdir. Bireyler ile özel kuruşların yanı sıra kamu otoriteleri ve yerel yönetimlerle de işbirliği yapan MAREV, ÇEKÜL ve Sabancı Vakfı gibi nadide sivil toplum kuruluşlarıyla sürdürügeldiği ilişkilerine ilaveten yalnız Mardin’in değil, Türkiye’nin medarı iftiharı, Nobel Kimya Ödülü sahibi Sayın Prof.Dr.Aziz Sancar ‘ın, eşi Gwen Hanımefendi birlikte Amerika’da  kurduğu Aziz&Gwen Sancar Vakfı ile de işbirliği yapmaktadır.

Dünyadaki yeni yapılanmalar doğrultusunda Sivil Toplum Kuruluşları artık kamu ve özel sektörden sonra üçüncü güç olarak anılmaya başlamıştır. Her geçen gün önemi giderek artan sivil toplum kuruluşları arasında bugüne kadar başardıklarıyla ayrı bir yeri olan MAREV, faydalı çalışmalarıyla kişilere bağlı olmaktan sıyrılıp, dünya üzerindeki örnekleri gibi uzun yıllar boyu işlevini sağlıklı bir biçimde sürdürebilmek adına kurumsallaşma yönünde önemli adımlar atmaya başlamıştır.