Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu

M. HALUK ELDEM (Genel Başkan)

NECİP İMGA (Genel Başkan Vekili)

TRUMAN ŞAKARER (Genel Başkan Yardımcısı)

BARAN SEYHAN (Genel Sekreter)

KADİR ÇANKIRI (Sayman)

ALPASLAN ENSARİ

AYSEL TUMBA

F. BİRSEN ÖZTEKİN

KENAN GÜRDAL

NEVZAT ELDEM

ŞENOL ŞAYLI

ŞEVKET ÇELİK

YUSUF SEZER