Ortak Gelenekler

Mardin’de yüzyıllardır bir arada yaşayan Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler arasında birçok adet, küçük farklılıklar gösterse de aynıdır. Doğum, ölüm, evlenme gibi hayatın en önemli olayları karşısında ve farklı din ve mezheplerin özel dini bayramlarında, halklar arasında dayanışma ve saygı vardır. Herhangi bir hanede keder günü olduğunda komşular, acılı eve yemek taşırlar. Taziye günlerinde, 3 gün boyunca dua okunur ve kahve (mırra) teselli maksadıyla dağıtılır.