MAREV Bursları Hakkında
MAREV Bursları Hakkında

MAREV, ana faaliyetlerinden biri olan eğitime destek amacıyla, ailesi Mardinli olup İstanbul’daki devlet üniversitelerinde öğrenim gören ihtiyaç sahibi, başarılı Mardinli yükseköğrenim öğrencilerine, vakıf senedi ve vakıf burs yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, burs vermek suretiyle maddi destek sağlayarak, onların yükseköğrenim yapmalarına yardımcı olmaya çalışmaktadır.

MAREV Genel Merkez Yürütme Kurulu, her öğretim yılı başında bursiyer sayısı, burs miktarı, yapılacak kitap-kırtasiye ve giyim yardım miktarlarını belirler.

 

Yapılan başvurular, burs komitesi tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.

Burs komitesi gerek gördüğü takdirde başvuranı mülakata çağırabilir, başvuru evrakına ilave evrak talep edebilir.

Gerçek dışı beyanda bulunulması, maddi durumda burs verilmesine gerek bırakmayan bir iyileşme tespiti, başarısız olunması ve her ne sebeple olursa olsun, kesinleşen bir mahkumiyet nedeniyle okula devamına imkan kalmayan öğrenciler ile burs yönetmeliğinde belirtilen diğer nedenlerin gerçekleşmesi halinde verilen burs kesilir.

Anılan nedenler dışında verilen burs, yükseköğrenim tamamlanana kadar devam eder.

Burs başvuru formu için sağ tıklayın ( sağ tıklayın üzerine mause sağ tuşu ile  tıklayıp yeni pencerde açın gelen ekrandaki linke tıklayıp Enter la dosyayı indirebilirsiniz.)

Ya da Ana sayfa / Galeri / Marev burs Başvuru Formu nu bilgisayarınıza indirebilirsiniz.